Kurun jätevedenpuhdistamolle aurinkopaneelit

0
500

Ylöjärven kaupunki tiedotti 12. lokakuuta Ylöjärven Veden Kurun jätevedenpuhdistamolle asennuttamasta aurinkovoimalasta. Voimala koostuu jätevedenpuhdistamon neljän rakennuksen katoille asennetuista aurinkopaneeleista.

Järjestelmässä on 128 aurinkopaneelia, jotka tuottavat yhteensä 57 megawattituntia sähköä vuodessa. Laitoksen kokonaiskulutus on 380 megawattituntia.

Jätevedenpuhdistamon aurinkovoimalan valmistamisesta ja rakentamisesta aiheutuva hiilijalanjälki kuittaantuu jo voimalan ensimmäisenä toimintavuotena. Sen jälkeen voimalan tuottama sähkö pienentää Ylöjärven Veden toiminnan hiilijalanjälkeä.

Myös taloudelliset kulut pienenevät. Kustannuslaskelmien aikaan voimalan takaisinmaksuajaksi muodostui kuusi vuotta. Tämänhetkisillä sähkön hinnoilla takaisinmaksuaika olisi kolme vuotta.

81 prosenttia aurinkovoimalan tuottamasta energiasta menee jätevedenpuhdistamon omaan käyttöön. Loput 19 prosenttia menee valtakunnanverkkoon myyntiin.

Ennen aurinkovoimalan rakennuttamista Ylöjärven Vesi on pienentänyt energiankulutustaan ja päästöjään esimerkiksi vähentämällä vuotovesien määrää.