Lukijalta: Koululaisten turvallinen koulumatka/Kurun Yhtenäiskoulu

0
221

Kävimme Kurussa vajaa vuosi sitten kansalais- ja virkahenkilökeskustelua Kurun Yhtenäiskoulun oppilaiden koulutien turvallisuudesta. Lasten vanhemmat kokivat silloin ja kokevat yhä edelleen vilkkaan ja raskaanliikenteen paljon käyttämän Kantatie 65:n varrella sijaitsevan bussipysäkin turvattomaksi, erityisesti Parkkuun koulun suunnan jatkokuljetukset. 

Koulu kertoo käyttävänsä ohjaajaa pysäkillä valvomaan turvallisuutta, mutta aina hän ei ole paikalla. Vanhemmat näkisivät turvallisimpana ottaa kerrallaan jopa kymmenet lapset kyytiin koulun pihalta, kun taasen jotkut kokevat koulun ja päiväkodin pihamaan autoille ahtaaksi. Polkupyöräilijät käyttävät bussipysäkin ohi/läpi kulkevaa väylää, joka sekin on paikan käyttäjien vaarallinen kohtaaminen. Juuri näin talvella kulkutie koululta pysäkille on kehnoimmillaan liukumäkineen. 

Edellä oleva ei aiheuttanut mitään toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi. Yhä edelleen vanhemmat ovat huolissaan ja tunnen velvollisuudekseni kääntyä heidän kannustamanaan sekä puolestaan Ylöjärven kaupungin puoleen ja esitän, että kaupunki teettää asiantuntijoilla turvallisuustutkimuksen/riskianalyysin kerrotun koulutienosuuden turvallisuudesta ennalta ilmoittamattomin katselmuksin sekä ryhtyy niissä ilmenneiden puutteiden korjaamiseen. 

Hyvällä yhteistyöllä asia hoitunee kuntoon.  

Kurulaisin yhteistyöterveisin 

Seppo Keskinen