Luottavaisesti kohti tulevia vuosia

0
546
Kaupunginjohtaja toivottaa kaikille rauhallista joulunaikaa. Kuva: Ylöjärven kaupunki

Kuluneena vuonna on maailmanlaajuisesti tapahtunut paljon sellaista, mikä vaikuttaa meidän kaikkien elämään vielä tulevinakin vuosina.  

Koronaa on edelleen laajalti keskuudessamme, mutta aiempaa lievempänä. Ukrainan sota on aiheuttanut energiakustannusten voimakkaan nousun, mikä vaikuttaa sekä arkeen että juhlahetkiin hyvin konkreettisella tavalla. Merkittävä osa monien tuloista menee tänä jouluna välttämättömiin menoihin ja entistä suuremmalla osalla ihmisistä ei ole varaa ylimääräisiin lahjoihin tai ylellisyyksiin. 

Työllisyystilanne on edelleen hyvä, mikä tuo uskoa tulevaisuuteen. Uusi ydinvoimalaitos tuonee keväällä vihdoin helpotusta energiatilanteeseen ja puolustusliittoon lähentyminen ja lopulta liittyminen tuovat lisäturvaa ja vakautta myös investointiympäristöön. Ylöjärven kaupungin talouden perusta on kunnossa ja se mahdollistaa merkittävän investointitason noston. Tämä auttaa osaltaan pitämään elinvoimaisuutta yllä. 

Maakuntaliitto on parhaillaan valmistelemassa vaihemaakuntakaavaa. Tässä kaavatyössä keskitytään vahvistamaan edellytyksiä kestävälle energiantuotannolle ja luonnon monimuotoisuudelle huomioiden suositut luontokohteet. On ilmeistä, että Pohjois-Ylöjärven osalta nämä tarkasteltavat teemat tulevat olemaan mielenkiintoisia seuraavien kahden vuoden aikana. Maakuntaliitto on asettanut tavoitteeksi, että kaava olisi hyväksyttävissä kesällä 2024. Myös asukkailla on mahdollisuus lausua mielipiteensä kaavasta sen eri valmisteluvaiheissa.

Kuluneen vuoden aikana keskustelu Kurun koulusta on saavuttanut ainakin yhden päätepisteen kaupunginvaltuuston päättäessä marraskuussa, että Kuruun rakennetaan uusi kiinteä yhtenäiskoulu. Seuraavan viiden vuoden investointiohjelma sisältää Kuruun yhteensä noin 10 miljoonaa euroa talonrakennukseen, liikenneväyliin ja yleisiin alueisiin. Myös paljon odotettu Virastotien kevyen liikenteen väylä näkyy ohjelmassa. 

Merkittävien panostusten uskotaan lisäävän Kurun veto- ja pitovoimaa tulevina vuosina. Kaupunkistrategiaan kuuluu vahvan kasvun tavoitteleminen koko kaupungin laajuisesti, ja Ylöjärven kasvuohjelman laatiminen on edennyt päätöksentekovaiheeseen. Kasvuohjelmassa on tarkasteltu väestönkasvua myös alueellisesti. Lähtökohtana on, että huolimatta viime vuosien negatiivisesta väestönkehityksestä, myös Kuruun tavoitellaan positiivisia kasvulukuja vuoteen 2040 mennessä. Valtuusto päättää kasvuohjelmasta joulukuun kokouksessaan.

Toivotan kaikille rauhallista ja virkistävää joulunaikaa!

Pauli Piiparinen, kaupunginjohtaja