Päällystystyöt alkavat Pirkanmaalla – uutta pintaa myös Kuruun

0
426
Päällystystyöt alkavat ensi viikon aikana. Kantatie 65:lla huonon kunnon vuoksi voimaan jätetyt alhaisemmat talvinopeusrajoitukset palautetaan normaaliksi päällystämisen jälkeen. Kuva: Pirkanmaan Ely-keskus

Maanteiden päällystyskausi käynnistyy Pirkanmaalla toukokuun toisella viikolla. Raju kustannustason nousu ja matala rahoitustaso kutistavat tämän vuoden päällystysmäärän ennätysalhaiseksi.

Päällystystyöt käynnistyvät toukokuun toisella viikolla, eli heti ensi viikon alussa Pirkanmaan keskeisillä tieosuuksilla. Pirkanmaan Ely-keskuksen mukaan uutta päällystettä tulee lähinnä pitkämatkaista liikennettä maakunnassa välittäville valtateille, sillä vilkkaasti liikennöityinä ne myös kuluvat nopeimmin, ja kuntopuutteisiin liittyvät vaikutuksetkin ovat niillä merkittävimpiä.

Pirkanmaalla on tänä vuonna neljä eri päällystysurakkaa. Kahdessa jo kilpailutetussa töitä tehdään massapintaus-, laatta- ja uusiopäällystetyömenetelmillä. Työt käynnistyvät ensi viikon alussa, maanantaina 8. toukokuuta massapintaustöillä kantatie 65:n Kallio–Vuorela -tieosuudella ja valtatie 24:n Kuivajärvi–Rekola-osuudella remixer-uusiopäällystysmenetelmällä. Töiden aloitus voi viivästyä sääolosuhteiden takia.

Näiden lisäksi kilpailutetaan vielä kaksi muuta urakkaa. Niistä toisessa keskitytään kävely- ja pyöräilyväylien korjaamiseen sekä eduskunnan erillistä jakovararahaa saaneen kolmen kohteen perusteellisempaan rakenteen parantamiseen noin 11 kilometrin matkalta. Tämä urakka kilpailutetaan keväällä viimeisteltävien suunnitelmien valmistumistuttua. Neljännessä urakassa keskitytään päällystämään Pirkanmaan vilkkaimmin liikennöityä maantieverkkoa kevään mittausten perusteella tarkentuvilla osuuksilla.

Jos viimeistenkin kilpailutusten hintataso säilyy ennallaan, Pirkanmaalla päällystetään tänä kesänä maanteitä noin 130 kilometriä. Jos taas tuotteiden kustannustaso yhä nousee, määrä vähenee entisestään. Myös indeksiin sidottu kustannustaso vaikuttaa toteutuvaan päällystyspituuteen.

Kevät on myös karulla tavalla paljastanut tienkäyttäjille teiden pitkäaikaisen ongelman – vuosi vuodelta yhä nopeammin kasvaneen korjausvelan ja kiihtyvällä vauhdilla lisääntyneet huonokuntoiset tiejaksot. Ely-keskuksesta kerrotaan, että päällysteiden korjausmäärät eivät ole vuoden 2010 jälkeen vastanneet verkon ikääntymisvauhtia. Kun korjausmäärät ovat jo pidempään olleet vain noin puolet tarpeesta, näkyy jälkeen jäämä talven rasituksen jäljiltä tiestöllä pahoina vaurioina. Kun tämän kesän korjausmäärä jää reilusti vielä tästäkin vähästä, alkaa ongelmalle olla vaikea löytää nopeaa ratkaisua.

Päällystysmäärät eivät enää riitä edes pääteiden kunnon ylläpitämiseen ja etenkin muun tieverkon kunto tulee entisestäänkin heikkenemään. Vuosittaisten päällystysmäärien tulisi Pirkanmaan Ely-keskuksen mukaan pysytellä Pirkanmaalla reilussa 350 kilometrissä, jotta päällysteitä voitaisiin korjata edes sen verran, kuin niitä vuosittain rappeutuu. Viime vuoden päällystystöiden jälkeen huonokuntoisia päällystettyjä osuuksia jäi 648 kilometriä, eli noin 15 prosenttia kaikista päällystetyistä teistämme. Koska jokaista huonokuntoista lyhyttä osuutta ei kannata erikseen korjata, tämän korjausvelan poistaminen edellyttäisi yli 1000 kilometrin päällystämistä normaalin rappeutumisvauhdin edellyttämän 350 kilometrin korjaamisen lisäksi.  

Merkittävimpiä Pirkanmaan Ely-keskusken päällystyskohteita vuonna 2023:

  • Valtatie 12, Rantaväylän tunnelin pääkaistat
  • Valtatie 3 ja 9, useat eri kohteet
  • Kantatie 65, Kallio–Vuorela-tieosuus
  • Valtatie 24, Kuivajärvi–Rekola-tieosuus

Valtatie 3:lla, 11:llä ja 24:llä sekä kantatie 65:lla huonon kunnon vuoksi voimaan jätetyt alhaisemmat talvinopeusrajoitukset palautetaan normaaliksi päällystämisen jälkeen. Sen sijaan kantatie 66 jää korjaamatta, ja alhaisempi nopeusrajoitus säilyy ainakin seuraavan talven ajan.

Merkittävimpiä rakenteen Pirkanmaan Ely-keskuksen parantamiskohteita:

  • Maantie 2624 Miharintie (jakovarakohde)
  • Maantie 3493 Itämerentie (jakovarakohde)
  • Maantie 14011 Isoniementie (jakovarakohde)