Tapani Tienarille tiukka tappio – Katja Luojus kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi yhden äänen erolla 

0
516
Tapani Tienarista ei tullut uutta puheenjohtajaa Ylöjärven kaupunginvaltuustolle. Hän hävisi äänestyksessä Katja Luojukselle yhdellä äänellä. Arkistokuva.

Kokoomuksen Katja Luojus on Ylöjärven kaupunginvaltuuston uusi puheenjohtaja. Päätös syntyi henkilövaalilla Luojuksen ja Tapani Tienarin (kok.) välillä suljetulla lippuäänestyksellä kaupunginvaltuuston kokouksessa maanantaina 10. lokakuuta. Äänet jakautuivat seuraavasti: Katja Luojus 26 ääntä, Tapani Tienari 25 ääntä, hylättyjä ääniä 0.

Ennen valintaa kokouksessa käytiin runsasta keskustelua, joka ei enää sen edetessä liittynyt pelkästään puheenjohtajan valintaan, vaan kokouksessa esitettyyn puheenvuoroon.

Ensimmäisen puheenvuoron otti Inga-Mari Lehti (ps), joka puhui Tapani Tienarin(kok)valinnan puolesta. Hän otti esille ryhmäpuheenjohtajien kesken käydyn keskustelun ja lisäksi Ylöjärven kaupungin maineen viitaten aiemmin tehtyyn johtamisselvitykseen, ja siitä seuranneeseen kohuun.

Puheenvuoroon vastasi hieman myöhemmin Jussi-Pekka Ahonen (sd.), jonka mukaan Lehden esiin nostama ”syyttely” ei kuulunut valtuustosaliin. Ahosen mukaan hän ei pidä hyvänä sitä, että toisen ryhmän puolesta ryhdytään valitsemaan toiselle ryhmälle puheenjohtajaa. Ahosen mukaan kaikkien valtuutettujen olisi pitänyt toimia siten, että he olisivat kunnioittaneet kokoomuksen päätöstä. 

Mika Kotiranta (kok.) palasi puheenvuorossaan Lehden esiin nostamaan johtamisselvitykseen. Kotirannan mukaan sen voisi jo unohtaa ja siirtyä eteenpäin.

Seuraavaksi Lehden puheita omien sanojensa mukaan korjasi Jaana Heikkilä (sd). Hänen mukaansa valtuustoryhmien puheenjohtajat ovat kokoomuksen esityksen takana. Sitten ääneen päästettiin Jenni Kiiskinen (vihr.), jonka mukaan oli todella epäsopivaa perussuomalaisilta laittaa puheenjohtajansa pitämään puhetta, jossa puututaan toisten ryhmien sisäisiin asioihin. Kiiskisen mukaan kyseessä oli taustalla oleva disinformaatiokampaja. Sen sijaan kaupungin etu olisi Kiiskisen mukaan se, mitä Kotirantakin nosti esiin, eli eteenpäin katsominen.

Puheenvuorojen jälkeen Lehti puhui lyhyesti ilman ”vänkäämistä” ja totesi, etteivät hänen esittämänsä asiat olleet keksittyjä. 

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan paikka vapautui, kun Juho Ojares (kok.) pyysi syyskuussa eroa valtuuston puheenjohtajan luottamustoimesta. Kaupunginvaltuusto myönsi Ojarekselle eron puheenjohtajuudesta samassa yhteydessä. Useat valtuutetut toivat esiin puheenvuoroissaan kuitenkin sen, että Ojareksen kohdalla kyse on tauosta. 

Valinnan jälkeen kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Leena Mankkinen (sd.) luovutti puheenjohtajan paikan valituksi tulleelle Luojukselle, minkä jälkeen kokous jatkui esityslistan mukaisesti. 

Käsittelyyn otettiin muun muassa Matti Ylitalon vuonna 2017 jättämä aloite hulevesimaksujen poistamisesta. Luojus avasi keskustelun, mutta yhtään puheenvuoroa ei pyydetty. Näin ollen kaupunginhallituksen esitys tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi. Hulevesimaksua ei poistettu.