Terveysasemien määrä voi tippua nykyisestä lähes puolella

0
344
Aluehallituksen asialistalla on julkaistu ensimmäinen osa ehdotuksesta palveluverkon uudistukseksi. Se tähtää toiminnallisesti ja taloudellisesti kestävään ja tuottavuutta lisäävään palvelujen verkostoon vastaanottopalveluissa, aikuisten sosiaalityössä ja vuodeosastopalveluissa. Kuvituskuva.

Pirkanmaan hyvinvointialueen (Pirha) palveluverkkoon suunnitellaan supistuksia lähivuosien aikana. Palveluverkon uudistus alkaa laajalla keskustelulla vastaanottopalveluista, työikäisten sosiaalipalveluista ja vuodeosastoista.

Ensimmäisenä leikkaukset iskevät Kuhmoisiin ja Ikaalisiin, joiden vuodeosastoja esitetään suljettavaksi jo ensi vuoden kesäkuun alussa. Kuhmoisten osaston lakkauttamisen syiksi esitetään heikkoa taloudellista kannattavuutta ja sairaalahoitoa vaativien omakuntalaisten potilaiden määrää, mikä on osasyynä myös Ikaalisissa. Vuosien 2025–2026 suunnitelmana on puolestaan sulkea Ruoveden vuodeosasto, sillä alueen väestömäärä ei esimerkiksi edellytä omaa osastoa. Vuoteen 2030 mennessä Pirkanmaalta lakkautetaan myös Pirkkalan, Mänttä-Vilppulan ja Oriveden osastot. Pirkanmaalla on tällä hetkellä 16 lähisairaaloiden vuodeosastoa, mutta esityksen mukaan vuodeosastot keskitettäisiin jatkossa kymmeneen toimipisteeseen. Vuodeosastoja olisi Sastamalan, Valkeakosken ja Tampereen kampussairaaloiden lisäksi Parkanossa, Virroilla, Hämeenkyrössä, Ylöjärvellä, Lempäälässä, Nokialla ja Kangasalla.

Pirhan vuodeosastojen paikkatarvelaskennan selvityksen mukaan supistusten taustalla on Pirkanmaallekin kehittynyt terveydenhuollon henkilöstöpula, jonka ennustetaan pahenevan tulevien vuosien aikana. Sen lisäksi terveydenhuoltoon on muun muassa syntynyt rahoitusvaje, jonka vuoksi toimintaa on tehostettava ja etsittävä myös uusia toimintatapoja laadukkaiden palveluiden järjestämiseksi. 

Tällä hetkellä lääkärien ja hoitajien avovastaanottopalveluja järjestetään Pirkanmaalla 40 toimipisteessä, jotka eroavat asukaspohjiltaan, käyntimääriltään sekä henkilöstömääriltään huomattavasti toisistaan. Eroja on muun muassa palveluiden saatavuudessa, toimintamalleissa ja digitaalisten palvelujen käyttöasteissa, minkä lisäksi liikkuvia palveluja on käytössä hyvin vähän.

Aluehallitukselle valmistellussa ehdotuksessa vastaanottopalvelujen tuotettaisiin jatkossa 21 toimipisteessä. Nykyiset toimipisteet on jaoteltu sen mukaan, palvelevatko ne jatkossa sote-asemina laajempaa väestöpohjaa, ovatko ne edelleen kehitettäviä vai selvitetäänkö toimipisteiden tulevaisuutta tarkemmin.

Lisäksi avopalvelujen ja päivystysselvityksen kanssa yhteistyössä on koordinoitu esitys kiirevastaanottojen laajentamisesta ja aukioloaikojen yhdenmukaistamisesta. Kiirevastaanotot olisivat esityksen mukaan avoinna arkisin kello 8–20 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin kello 10–18. Kiirevastaanottoja olisi Tampereen Hatanpäällä, Valkeakoskella, Sastamalassa, Ylöjärvellä ja Virroilla.

Työikäisten sosiaalipalvelujen sijoittelussa pyritään hyödyntämään sijoittelua laajempien palvelukokonaisuuksien yhteyteen. Työikäisten sosiaalipalveluissa on tällä hetkellä 27 toimipistettä ja jatkossa palveluja esitettään keskitettäväksi 13 toimipisteeseen. Liikkuvia palveluja on jo käytössä, mutta digipalveluja ei juuri ole. Palvelutarve vaihtelee eri alueilla erityisesti alueen asukkaiden sosioekonomisten taustojen mukaan.

Palveluverkon ehdotukset on luotu toiminnallisesta ja maakunnallisesta näkökulmasta ja vaativat vielä tarkentamista. Syyskuun aikana on valmistumassa myös ehdotus lasten, nuorten ja perheiden palveluista ja ikäihmisten ja vammaisten palveluista.