Projektitukea ja kulttuuritoiminnan kohdeavustusta voi hakea koko syyskuun

0
553
Kurussa on järjestetty vuosittain kansallispukutuuletuksia. Tapahtuma on hyvä esimerkki tempauksesta, jonka järjestämiskuluihin voi hakea avustusta.

Ylöjärven kaupunki tukee vuosittain paikallisten yhdistysten, seurojen ja ryhmien toimintaa erilaisilla avustuksilla, joiden haku oli avoinna alkuvuodesta. Sen sijaan projektitukea ja kulttuuritoiminnan kohdeavustuksia voi hakea kahdesti vuodessa, ja niiden syyshaku on auki koko syyskuun ajan. Tuen myöntää hyvinvointilautakunta.

Hyvinvointilautakunnan projektituki on tarkoitettu yhdistysten, yhteisöjen tai toimintaryhmien järjestämän yleishyödyllisen, paikallisen ja maksuttoman toiminnan ja tapahtumien toteuttamiseen. Projektitukea voidaan myöntää ylöjärveläisten elinolosuhteiden laadun, hyvinvoinnin tai osallisuuden edistämiseen. Hyvinvointia ja osallisuutta edistävien projektien avustusten jakamisessa painotetaan kaupungin hyvinvointisuunnitelmasta nousevia tavoitteita ja painopisteitä.

Yhdistyksille ja ryhmille myönnetään avustusta myös kulttuuripalveluiden tuottamiseen. Sitä voivat hakea yhdistykset ja ryhmät, jotka edistävät ja harjoittavat kulttuuritoimintaa paikkakunnalla. Hakijan ei tarvitse olla yhdistys, eikä yhdistyksen täydy olla rekisteröity Ylöjärvelle.

Samaan tapahtumaan tai hankkeeseen voidaan myöntää kohdeavustusta tai projektitukea vain yhden tehtäväalueen avustuksista. Hakijalle voidaan kuitenkin myöntää yleis- tai toiminta-avustusta sen perustoimintaan ja tämän lisäksi kohdeavustusta tai projektitukea tapahtuman tai hankkeen toteuttamiseksi. Avustusten myöntämisessä huomioidaan toiminnan yhteensopivuus kaupungin strategisten tavoitteiden kanssa.